Loading . . . CHAJE
LifeLine chaje ba
LifeLine Media yon banyè nouvèl san sansi

Règleman sou enfòmasyon prive

A. Entwodiksyon

Konfidansyalite vizitè sitwèb nou yo trè enpòtan pou nou, epi nou pran angajman pou pwoteje li. Règleman sa a eksplike sa nou pral fè ak enfòmasyon pèsonèl ou.

Lè w dakò pou nou sèvi ak cookies an akò ak kondisyon ki nan règleman sa a lè ou premye vizite sit entènèt nou an pèmèt nou itilize cookies chak fwa ou vizite sit entènèt nou an.

B. Kredi

Dokiman sa a te kreye lè l sèvi avèk yon modèl ki soti nan SEQ Legal (seqlegal.com)

epi modifye pa Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Kolekte enfòmasyon pèsonèl

Kalite enfòmasyon pèsonèl sa yo ka kolekte, estoke, epi itilize:

enfòmasyon sou òdinatè w lan ki gen ladan adrès IP w, kote jeyografik ou, kalite navigatè ak vèsyon, ak sistèm opere;

enfòmasyon sou vizit ou yo ak itilizasyon sitwèb sa a ki gen ladan sous referans, longè vizit la, paj wè yo, ak chemen navigasyon sou sitwèb la;

enfòmasyon, tankou adrès imel ou, ke ou antre lè ou anrejistre sou sit entènèt nou an;

enfòmasyon ou antre lè w kreye yon pwofil sou sitwèb nou an—pa egzanp, non w, foto pwofil ou, sèks, anivèsè nesans, sitiyasyon relasyon w, enterè ak pastan, detay edikasyonèl, ak detay travay;

enfòmasyon, tankou non ou ak adrès imel ou, ke ou antre nan lòd yo mete abònman nan imèl nou yo ak / oswa bilten;

enfòmasyon ke ou antre pandan w ap itilize sèvis yo sou sit entènèt nou an;

enfòmasyon ki pwodui pandan w ap itilize sit entènèt nou an, ki gen ladan lè, konbyen fwa, ak nan ki sikonstans ou itilize li;

enfòmasyon ki gen rapò ak nenpòt bagay ou achte, sèvis ou itilize, oswa tranzaksyon ou fè atravè sit entènèt nou an, ki gen ladan non ou, adrès, nimewo telefòn ou, adrès imel, ak detay kat kredi;

enfòmasyon ke ou poste sou sit entènèt nou an ak entansyon pou pibliye li sou entènèt la, ki gen ladan non itilizatè ou an, foto pwofil, ak kontni an nan posts ou yo;

enfòmasyon ki nan nenpòt kominikasyon ke ou voye ba nou pa imel oswa atravè sit entènèt nou an, ki gen ladan kontni kominikasyon li yo ak metadata;

nenpòt lòt enfòmasyon pèsonèl ou voye ba nou.

Anvan ou divilge nou enfòmasyon pèsonèl yon lòt moun, ou dwe jwenn konsantman moun sa a pou tou de divilgasyon an ak tretman enfòmasyon pèsonèl sa yo an akò ak règleman sa a.

D. Sèvi ak enfòmasyon pèsonèl ou

Yo pral itilize enfòmasyon pèsonèl nou soumèt atravè sitwèb nou an pou rezon ki espesifye nan règleman sa a oswa sou paj ki enpòtan nan sitwèb la. Nou ka itilize enfòmasyon pèsonèl ou pou bagay sa yo:

administre sit entènèt nou an ak biznis nou an;

pèsonalize sit entènèt nou an pou ou;

pèmèt ou sèvi ak sèvis ki disponib sou sit entènèt nou an;

voye machandiz ou achte atravè sit entènèt nou an;

bay sèvis achte atravè sit entènèt nou an;

voye deklarasyon, fakti, ak rapèl peman ba ou, epi kolekte peman nan men ou;

voye kominikasyon komèsyal ki pa maketing pou ou;

voye notifikasyon imel ba ou ke ou te mande espesyalman;

voye bilten imel nou an ba ou, si ou te mande li (ou ka enfòme nou nenpòt ki lè si ou pa bezwen bilten an ankò);

voye kominikasyon maketing ba ou ki gen rapò ak biznis nou an oswa biznis twazyèm pati ak anpil atansyon seleksyone ke nou panse ka enterese w, pa lapòs oswa, kote ou te dakò espesyalman sa a, pa imel oswa teknoloji menm jan an (ou ka enfòme nou nan nenpòt ki lè si ou pa bezwen kominikasyon maketing ankò);

bay twazyèm pati enfòmasyon estatistik sou itilizatè nou yo (men twazyèm pati sa yo pa pral kapab idantifye nenpòt itilizatè endividyèl nan enfòmasyon sa a);

fè fas ak demann ak plent ki fèt pa oswa sou ou ki gen rapò ak sit entènèt nou an;

kenbe sit entènèt nou an an sekirite epi anpeche fwod;

verifye konfòmite ak tèm ak kondisyon ki gouvène itilizasyon sit entènèt nou an (ki gen ladan siveyans mesaj prive yo voye atravè sèvis mesaj prive sit entènèt nou an); epi

lòt itilizasyon.

Si ou soumèt enfòmasyon pèsonèl pou piblikasyon sou sit entènèt nou an, nou pral pibliye epi itilize enfòmasyon sa yo an akò ak lisans ou ba nou an.

Anviwònman konfidansyalite ou yo ka itilize pou limite piblikasyon enfòmasyon ou yo sou sit entènèt nou an epi yo ka ajiste lè l sèvi avèk kontwòl konfidansyalite sou sitwèb la.

Nou pa pral, san konsantman eksprime ou, bay okenn twazyèm pati enfòmasyon pèsonèl ou pou maketing dirèk yo oswa nenpòt lòt twazyèm pati.

E. Divilge enfòmasyon pèsonèl

Nou ka divilge enfòmasyon pèsonèl ou yo bay nenpòt nan anplwaye nou yo, ofisye, konpayi asirans, konseye pwofesyonèl, ajan, founisè, oswa soutretan kòm rezonab ki nesesè pou objektif ki tabli nan règleman sa a.

Nou ka divilge enfòmasyon pèsonèl ou bay nenpòt manm nan gwoup konpayi nou an (sa vle di filiales nou yo, konpayi holding ultim nou an ak tout filiales li yo) jan ki rezonab nesesè pou objektif ki tabli nan règleman sa a.

Nou ka divilge enfòmasyon pèsonèl ou:

nan limit ke nou oblije fè sa dapre lalwa;

an koneksyon avèk nenpòt pwosedi legal kontinyèl oswa potansyèl;

yo nan lòd yo etabli, egzèse, oswa defann dwa legal nou yo (ki gen ladan bay enfòmasyon bay lòt moun nan rezon pou prevansyon fwod ak diminye risk kredi);

bay achtè a (oswa achtè potansyèl) nenpòt biznis oswa byen ke nou ap (oswa ap kontanple) vann; epi

bay nenpòt moun ki rezonab nou kwè ka aplike nan yon tribinal oswa yon lòt otorite konpetan pou divilgasyon enfòmasyon pèsonèl sa yo kote, nan opinyon rezonab, tribinal oswa otorite sa a ta gen rezon rezonab bay lòd divilgasyon enfòmasyon pèsonèl sa yo.

Eksepte jan sa prevwa nan règleman sa a, nou p ap JANM bay enfòmasyon pèsonèl ou bay twazyèm pati.

F. Transfè done entènasyonal yo

Enfòmasyon ke nou kolekte yo ka estoke, trete nan, epi transfere ant nenpòt nan peyi kote nou opere yo nan lòd yo pèmèt nou sèvi ak enfòmasyon an akò ak règleman sa a.

Enfòmasyon ke nou kolekte yo ka transfere nan peyi sa yo ki pa gen lwa pwoteksyon done ki ekivalan ak sa ki an fòs nan Zòn Ekonomik Ewopeyen an: Etazini nan Amerik, Larisi, Japon, Lachin, ak Lend.

Enfòmasyon pèsonèl ke ou pibliye sou sit entènèt nou an oswa soumèt pou piblikasyon sou sit entènèt nou an ka disponib, atravè entènèt la, atravè mond lan. Nou pa kapab anpeche lòt moun itilize oswa move itilizasyon enfòmasyon sa yo.

Ou ekspreseman dakò ak transfè enfòmasyon pèsonèl ki dekri nan Seksyon F sa a.

G. Kenbe enfòmasyon pèsonèl yo

Seksyon G sa a tabli règleman ak pwosedi pou kenbe done nou yo, ki fèt pou ede asire ke nou respekte obligasyon legal nou yo konsènan retansyon ak efase enfòmasyon pèsonèl yo.

Enfòmasyon pèsonèl ke nou trete pou nenpòt rezon oswa rezon pa dwe kenbe pou pi lontan pase sa nesesè pou objektif sa a oswa rezon sa yo.

San yo pa prejije atik G-2, anjeneral nou pral efase done pèsonèl ki nan kategori ki endike anba a nan dat/lè ki endike anba a:

kalite done pèsonèl yo pral efase nan 28 jou

Malgre lòt dispozisyon ki nan Seksyon G sa a, nou pral kenbe dokiman (ki gen ladan dokiman elektwonik) ki gen done pèsonèl:

nan limit ke nou oblije fè sa dapre lalwa;

si nou kwè ke dokiman yo ka gen rapò ak nenpòt pwosedi legal k ap kontinye oswa potansyèl; epi

yo nan lòd yo etabli, egzèse, oswa defann dwa legal nou yo (ki gen ladan bay enfòmasyon bay lòt moun nan rezon pou prevansyon fwod ak diminye risk kredi).

H. Sekirite enfòmasyon pèsonèl ou

Nou pral pran prekosyon teknik ak òganizasyonèl rezonab pou anpeche pèt, move itilizasyon oswa chanjman enfòmasyon pèsonèl ou yo.

Nou pral estoke tout enfòmasyon pèsonèl ou bay sou sèvè nou an sekirite (pwoteje avèk modpas ak firewall).

Tout tranzaksyon finansye elektwonik yo te antre nan atravè sit entènèt nou an pral pwoteje pa teknoloji chifreman.

Ou rekonèt ke transmisyon enfòmasyon sou entènèt la se natirèlman ensekirite, epi nou pa ka garanti sekirite done yo voye sou entènèt la.

Ou responsab pou kenbe modpas ou itilize pou jwenn aksè nan sitwèb nou an konfidansyèl; nou p ap mande w modpas ou (eksepte lè w konekte sou sit entènèt nou an).

I. Amannman

Nou ka mete ajou politik sa a detanzantan lè nou pibliye yon nouvo vèsyon sou sit entènèt nou an. Ou ta dwe tcheke paj sa a detanzantan pou asire ou konprann nenpòt chanjman nan règleman sa a. Nou ka fè w konnen chanjman nan règleman sa a pa imèl oswa atravè sistèm mesaj prive sou sit entènèt nou an.

J. Dwa w yo

Ou ka enstwi nou pou nou ba ou nenpòt enfòmasyon pèsonèl nou genyen sou ou; dispozisyon enfòmasyon sa yo pral sijè a sa ki annapre yo:

Pwovizyon pou prèv ki apwopriye sou idantite w.

Nou ka kenbe enfòmasyon pèsonèl ou mande nan limit lalwa pèmèt.

Ou ka enstwi nou nenpòt ki lè pou nou pa trete enfòmasyon pèsonèl ou pou rezon maketing.

Nan pratik, anjeneral ou pral swa ekspreseman dakò alavans pou nou sèvi ak enfòmasyon pèsonèl ou pou rezon maketing, oswa nou pral ba ou yon opòtinite pou refize itilize enfòmasyon pèsonèl ou pou rezon maketing.

K. Sitwèb twazyèm pati

Sit entènèt nou an gen ladan lyen ipèr pou, ak detay sou, sit entènèt twazyèm pati. Nou pa gen okenn kontwòl sou, epi yo pa responsab pou, règleman sou enfòmasyon prive ak pratik twazyèm pati yo.

L. Mete ajou enfòmasyon

Tanpri fè nou konnen si enfòmasyon pèsonèl nou genyen sou ou yo bezwen korije oswa mete ajou.

M. Bonbon

Sit entènèt nou an sèvi ak bonbon. Yon bonbon se yon fichye ki gen yon idantifyan (yon seri lèt ak nimewo) ke yon sèvè entènèt voye nan yon navigatè entènèt epi navigatè a estoke. Lè sa a, idantifyan an voye tounen nan sèvè a chak fwa navigatè a mande yon paj nan sèvè a. Bonbon yo ka swa bonbon "pèsistan" oswa bonbon "sesyon": yon navigatè entènèt pral estoke yon cookie ki pèsistan epi li pral rete valab jiskaske dat ekspirasyon li fikse, sof si itilizatè a efase anvan dat ekspirasyon an; yon sesyon bonbon, nan lòt men an, ap ekspire nan fen sesyon itilizatè a, lè navigatè entènèt la fèmen. Tipikman, bonbon yo pa genyen okenn enfòmasyon ki pèsonèlman idantifye yon itilizatè, men enfòmasyon pèsonèl ke nou estoke sou ou yo ka lye ak enfòmasyon ki estoke nan ak jwenn nan bonbon. 

Non bonbon ke nou itilize sou sit entènèt nou an, ak rezon pou yo itilize yo, yo mete anba a:

nou itilize Google Analytics ak Adwords sou sit entènèt nou an pou rekonèt yon òdinatè lè yon itilizatè vizite sit entènèt la / swiv itilizatè yo pandan y ap navige sou sit entènèt la / pèmèt itilizasyon yon charyo sou sit entènèt la / amelyore itilizasyon sit entènèt la / analize itilizasyon sit entènèt la. / administre sit entènèt la / anpeche fwod ak amelyore sekirite sit entènèt la / pèsonalize sit entènèt la pou chak itilizatè / sib piblisite ki ka enterese patikilye itilizatè espesifik / dekri objektif (yo)};

Pifò navigatè pèmèt ou refize aksepte bonki—pa egzanp:

nan Internet Explorer (vèsyon 10) ou ka bloke bonbon lè l sèvi avèk paramèt pou kontwole bonbon yo ki disponib lè w klike sou “Zouti”, “Opsyon Entènèt”, “Konfidansyalite”, epi apre “Avanse”;

nan Firefox (vèsyon 24) ou ka bloke tout bonbon lè w klike sou "Zouti," "Opsyon", "Konfidansyalite", chwazi "Sèvi ak paramèt koutim pou istwa" nan meni ki dewoule a, epi dekoche "Aksepte bonbon nan sit"; epi

nan Chrome (vèsyon 29), ou ka bloke tout bonbon lè w ale nan meni "Personalize ak kontwole", epi klike sou "Anviwònman", "Montre paramèt avanse" ak "Anviwònman kontni", epi chwazi "Bloke sit pou mete nenpòt done". ” anba tit la “Cookies”.

Bloke tout bonbon pral gen yon enpak negatif sou itilizasyon anpil sit entènèt. Si ou bloke bonbon, ou p ap kapab sèvi ak tout karakteristik yo sou sit entènèt nou an.

Ou ka efase bonbon ki deja estoke sou òdinatè w lan—pa egzanp:

nan Internet Explorer (vèsyon 10), ou dwe manyèlman efase fichye bonbon (ou ka jwenn enstriksyon pou fè sa nan http://support.microsoft.com/kb/278835 );

Nan Firefox (vèsyon 24), ou ka efase bonbon lè w klike sou "Zouti", "Opsyon" ak "Konfidansyalite", epi chwazi "Sèvi ak paramèt koutim pou istwa", klike sou "Montre bonbon", epi klike sou "Retire tout bonbon". ; epi

nan Chrome (vèsyon 29), ou ka efase tout bonbon lè w ale nan meni "Personalize ak kontwòl", epi klike sou "Anviwònman", "Montre paramèt avanse" ak "Klè done navigasyon", epi chwazi "Efase bonbon ak lòt sit". ak done plug-in" anvan ou klike sou "Klè done navigasyon yo."

Efase bonbon pral gen yon enpak negatif sou itilizasyon anpil sit entènèt.

KONTAKTE NOU

Pou plis enfòmasyon sou pratik vi prive nou an, si ou gen kesyon, oswa si ou ta renmen fè yon plent, tanpri kontakte nou pa e-mail nan [imèl pwoteje], telefone nan +44 7875 972892, oswa pa lapòs lè l sèvi avèk detay yo bay anba a:

LifeLine Media™, Richard Ahern, 77 Old Wyche Road, Malvern, Worcestershire, WR14 4EP, Wayòm Ini.

Politik

Dènye nouvèl san sansi ak opinyon konsèvatif nan peyi Etazini, UK, ak politik mondyal la.

jwenn dènye a

Biznis

Nouvèl biznis reyèl ak san sansi atravè mond lan.

jwenn dènye a

Finans

Nouvèl finansye altènatif ak reyalite san sansi ak opinyon san patipri.

jwenn dènye a

Lwa

Analiz legal apwofondi sou dènye jijman yo ak istwa krim atravè mond lan.

jwenn dènye a